Idavallens Lekplats

En av våra medlemmar har varit i kontakt med kommunen ang. att placerar en ”grushubb” på Idavallens lekplats. Denna ”grushubb” kommer att komma till Idavallen så snart kommunen fått leveransen. Om ni har leksaker som krattor, spadar, hinkar osv. som bara ligger och tar plats i era förråd så kan ni med fördel ta med dem till lekplatsen så småningom, så kan fler få glädje av dem. Då blir spontanbesöken på lekplatsen roligare och vi förlänger livslängden på leksakerna i den  väderskyddade i ”grushubben”.