Om oss

Havsbadens Villaägarförening bildades 1924 och är en sammanslutning av villaägare i Ängelholm. Området utgör stadsdelen Havsbaden som idag omfattar  ca 400 fastigheter men är under expansion. Vi är övertygade om att en villaägarförening behövs. Tillsammans är vi starka och kan driva en fråga lättare än som enskild individ. Vi försöker göra det bästa för att skapa gemenskap och ta hand om våra gemensamma frågor och traditioner rörande Ängelholms Havsbad. Välkommen som medlem du också!

Vad gör vi?

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen dels som enskild villaägare och dels som boende i området

Vi följer vad som händer i området för att bevaka medlemmarnas intressen, t.ex. vad gäller hastighetsbegränsningar på vägarna, parkeringsplatser, strandskydd, byggnationsplaner mm.

Vi distribuerar information till medlemmar vi Havsbadsbladet, via vår webbplats och Facebook.

Vi anordnar föreningsmöten och sociala sammankomster av olika slag för att skapa gemenskap.

Vi verkar för att profilera Havsbaden som en stadsdel att bo och arbeta i.

Medlemsregister

Vi är i full gång med att bygga upp vårt medlemsregister så vi även kan kommunicera via e-post till våra medlemmar. Vi uppmanar nya och gamla medlemmar att registrera sina uppgifter i vår medlemsregistrering. Vi följer GDPR. Medlemsavgiften på 200 kr (per hushåll)  betalar du enklast till Bankgiro: 5962-7497 eller Swish: 123 599 14 43. Ange: Namn, adress, och e-postadress vid betalning. Medlemsåret sträcker sig från 1/1-31/12.

Havsbadens Villaägarförenings stadgar

Utdrag ur stadgarna

§1 Föreningen ändamål är att utgöra en sammanslutning av villaägare i Ängelholms Havsbad inkluderande området Parallelltrapetsen, för att tillvarata deras gemensamma intressen.

§2 Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som äger fastighet eller innehar fastighet med tomträtt i Ängelholms Havsbad inkluderande området Parallelltrapetsen. Här jämte kan – efter beslut i styrelsen- som medlem inväljas den som med nyttjanderätt innehar sådan fastighet. 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Mikael Modig
Tel: 0701-857613, E-post: modig1[a]hotmail.com

Vice ordförande: Åsa Herbst
 E:post asa
[a]herbst.nu

Kassör: Susanne Nilsson
 E-post: susanne.ib.nilsson[a]outlook.com

Sekreterare: Louise Modig
Tel: 0709-100610, E-post: louise.modig[
a]sakra.se

Ledamot: Markus Persson
Tel:  0705-898500, E-post: markus.persson71[a]outlook.com

Ledamot: Hans Erik Hjalmar
E-post: hans-erik[a]hjalmars.com

Suppleant: Donna Jordö

Medlemsregistrering

Vad vill du att Havsbadens Villaägarförening skall driva för frågor? Saknar du något på vår hemsida? Vad är viktigt för dig? Vi tar tacksamt emot alla tips!