Frågor och svar

Styrelsen: Önskemål om att placerar ut bänkar på strandnedfarter där det nu inte finns s k inbyggda sådana.
Kommunen: Vi har för avsikt att ordna så det finns en bänk utmed varje spång efter inventering av befintliga bänkar på lager i vintras. Bänkarna ska placeras längs med spången och syftet är att kunna ta på sig skorna efter strandbesök, inga bänkar med utsikt/nära krönet. Bänkarna har börjat placeras ut redan, arbetet ska vara klart till skolorna slutar.

Styrelsen: Önskemål om hastighetsdisplayer, Havsbadsvägen ( ev Råbockavägen).
Kommunen: Vi har displayer som sätts upp efter bedömning av behovs under begränsade tidsperioder. Havsbadsvägen ligger på tur fr o m v. 25-31.

Styrelsen: Planer på bebyggelse på nuvarande Klitterbyns ägor?
Kommunen: Detta är egentligen inte vår fråga, men jag ger generell info så ni kan ta reda på mer.
En ansökan om planbesked har kommit in till kommunen för någon vecka sedan, det är i ett mycket tidigt skede. För frågor om aktuell status ta kontakt med Planenheten plan@engelholm.se.
När en planansökan (motsvarar en intresseförfrågan) kommer in till kommunen så granskas den först och sedan lyfts den fram för beslut om planuppdrag till kommunstyrelsen. Först efter beslutet i KS blir området detaljplanelagd, se nedan ett schema för processen.

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/sa-upprattas-en-detaljplan.html

När startskottet ges så syns detaljplanen och status på kommunens hemsida.

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html