Upphävande av föreskrift nr: 1292 2012- 0006

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att upphäva föreskrift nr: 1292 2012- 0006.
Beslutet gäller att Klittervägen enbart skulle vara öppen för linjetrafik på del av sträckan mellan Västra Tallstigen och Backstigen.

Klittervägen är numera öppen för all trafik.