Byggstartsinformation – Byggnation av strandstaket

Nu har det börjats byggas strandstaket vid stranden.
Traktor kommer ta sig ner via Klitterhus-nedgången.

Totalt 3*100 meter strandstaket vid de tre nya större klitterövergångarna Sjöstigen, Strandstigen och Sandstigen.
Byggs av det direktupphandlade företaget REAB.

Framkomligheten kommer inte påverkas. Kommunen kommer sätta upp en informationsskylt vid trapporna som info till förbipasserande.