You are currently viewing 24 juni – 31 juli Helltown Hellcats

24 juni – 31 juli Helltown Hellcats

24:e juni-31:a juli så kan Helltown Hellcats roller derby dyka upp längs med Klittervägen och informera om sina provapå tillfällen i höst.
Helltown Hellcat har ett åldersspann från 16 -100 år och har medlemmar från Ängelholm och Helsingborg med omnejd. Har för tillfället enbart vuxenlag på olika nivåer, men kommer att ha junior prova på vid några tillfällen också, för dig som bara vill testa att rulla.
Träningen sker inomhus i idrottshall i Helsingborg.