HAVSBADEN – EN OAS I ÄNGELHOLM

Välkommen som medlem i Havsbadens Villaägarförening.
Medlemsavgiften på 200 kr/hushåll betalas helst via swish 123 599 1443 alt via Bankgiro: 5962-7497
Vänligen ange namn, adress och e-postadress vid betalning!

Är du redan medlem?
Vänligen gå in och registrera dig så vi får uppdaterat dina uppgifter!
Följ länken till medlemsregistreringen här!

                                                                  Är du osäker om du betalt så går det bra att höra av er till oss på villahavsbaden@gmail.com


Havsbadens Villaägarförening bildades 1924 och är en sammanslutning av villaägare i området. Området som utgör Havsbaden, går från rondellen ner till Råbocka mot Klitterhus upp till väster om järnvägsspåret, omfattar ca 500 fastigheter och är under fortsatt expansion. Vi är övertygade om att en villaägarförening behövs och vårt mål är att skapa gemenskap och ta hand om våra gemensamma frågor och traditioner rörande Ängelholms Havsbad.
Kommande aktiviteter!

2023 års aktiviteter är nu avklarade.
Vi tar tacksamt emot era tankar och idéer på vad ni skulle önska att vi arrangerar för sociala sammankomster av olika slag för att skapa gemenskap i området.Läs mer här!

Senaste nytt!

Protokoll styrelsemöte 23-04-24

Sammanställning av årets medlemsenkät

Här kan du läsa sammanställningen och styrelsens analys av 2023 års medlemsenkät.
Samanställning Enkät 2023
Styrelsens sammanfattning av Enkät 2023