Välkommen till Havsbaden

Havsbadens Villaägarförening  stödjer Ängelholms kommuns stadsplanering. Vi tar avstånd till skadegörelsen som sker i samband med att vägskylten Havsbaden uppe vid rondellen, på väg ner till vårt område, vid flera tillfällen har tagits ner. Det är Ängelholms kommun som avgör var våra stadsdelar börjar och slutar. Området som utgör Havsbaden går från rondellen ner till Råbocka mot Klitterhus och upp till väster om järnvägsspåret.